Main Menu

Leica Cyclone 3DR

Leica Cyclone 3DR - All-in-one Deliverable Solution


มีอะไรใหม่ในการอัปเดต Cyclone 3DR เวอร์ชั่น 2024.0

- New Reality Cloud Studio เป็นอีกหนึ่งวิธีของการแสดงข้อมูล ในรูปแบบการแชร์ หรือการนำข้อมูลมาใช้งาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องนั่งทำข้อมูลภายในออฟฟิศอีกต่อไป

- สามารถนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติ ได้ไม่จำกัดแหล่งที่มาของเทคโนโลยี เช่น TLS (สแกนเนอร์ภาคพื้นดิน) , Airial photography (รูปถ่ายทางอากาศ), Subsea sonar (เครื่องมือสำรวจใต้น้ำ) หากเป็นข้อมูล 3D แล้ว สามารถนำเข้าซอฟต์แวร์ของ Leica ได้ โดยสามารถแชร์ผ่าน Cyclone enterprises, Reality Cloud Studio หรือ TrueView desktop

- เมื่อต้นปี 2024 มีการพัฒนารูปแบบนามสกุลของไฟล์ใหม่ จาก LGS เป็น LGSx โดยมีขนาดไฟล์เล็กกว่าเดิม เพื่อให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว และใช้งานง่ายขึ้น

Scan to Pipe (PLANT, PRO)

การสร้างข้อมูลโมเดล 3 มิติของท่อ ในฟังก์ชั่นนี้เราสามารถสร้างโมเดลท่อแบบกึ่งอัตโนมัติ และแบ่งแยกสีต่างๆตามลักษณะการใช้งานของท่อนั้นๆได้ ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างและปรับแก้ใขขนาดได้ทั้งในส่วนของ Pipe และ Elbow โดยฟังก์ชั่นสามารถใช้งานได้ไม่ยาก หลังจากที่เราสร้างชุดข้อมูลโมเดล 3มิติเสร็จแล้วนั้น เราสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ BIM, CAD, MESH และ CENTER LINES ได้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานต่อ ตามลักษณะของงานในแต่ละประเภทได้

ดูวีดีโอ

โดยข้อมูล 3มิติ ที่นำมาใช้งานกับฟังก์ชันนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าความถูกต้องและความแม่นยำของเครื่องมือเป็นหลัก สามารถใช้ข้อมูลจากเครื่องสแกน ไม่ว่าจะเป็น TLS หรือ Mobile mapping ที่ความถูกต้องแม่นยำไม่สูงมาก แต่สารถเก็บข้อมูลหน้างานได้ในเวลาอันสั้น ก็สามารถนำข้อมูลมาใช้งานในโปรแกรม Cyclone 3DR ได้ เพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดของฟังก์ชั่น Scan to Pipe (PLANT, PRO) มาใช้งานได้


Visual Notes (AEC, PLANT, PRO)

Cyclone 3DR ทุกโมดูล จะมาพร้อมกับความสามารถในการสร้าง Report สำหรับการใช้งนในฟังก์ชั่นนั้นๆ แต่ฟังก์ชั่น Visual Notes ที่มาใหม่นั้น เราสามารถสร้าง Multiple views ที่ประกอบไปด้วยรูปภาพ มุมมองด้านต่างๆได้ เช่น Top View, Front View หรือแบบ Isometric เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ อย่างรวดเร็วและสามารถสื่อสารให้คนในทีม ไม่ว่าจะเป็นทีมภาคสนามหรือทีม Office ให้เข้าใจง่าย เพื่อข้อผิดพลาดของงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธาพสูงสุด

 • ดูวีดีโอ
 • โดย Visual Notes มาสามารถสร้างรายงานได้ง่ายและรวดเร็วเหมาะสำหรับทุกๆอุตสาหกรรมที่การต้องการข้อมูลในการการตรวจสอบที่เร่งด่วนที่เข้าใจ และใช้งานได้ทุกแผนก


  Upgraded Progress Monitoring (AEC, PRO)

  เป็นฟังก์ชันที่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งวิเคราะห์ได้จาก การนำข้อมูลจากเครื่องสแกนของสภาพพื้นที่ ณ ปัจจุบัน เข้ามาในโปรแกรม Cyclone 3DR มาCombine กับข้อมูลโมเดล 3มิติ ที่ออกแบบมาก่อนการสร้างหน้างานจริง แล้วใช้ฟังก์ชั่น Upgraded Progress Monitoring

 • ดูวีดีโอ
 • โดยในการตรวจสอบ เราสามารถเช็คความต้องการของเราได้ว่า พื้นที่ไหนเป็นไปตามแผน หรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่ถูกสร้างขึ้น โดยฟังก์ชั่นนี้จะรายงานออกมาในรูปแบบของ Report ที่เป็นภาพ 3 มิติในรูปแบบ Deviation report พร้อมประเมินความคืบหน้าของโครงการ แสดงผลออกมาเป็นกราฟหรือแผนผัง ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานหรือใช้ในการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดได้


  New Profile Extraction & Analysis Experience (SURVEY, AEC, PRO)

  ฟังก์ชันใช้สำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์สถาพพื้นที่ของลักษณะหน้างานในปัจจุบัน อาทิเช่น การตรวจสอบ งานด้านอุโมงค์ ท่อขนาดใหญ่เป็นต้น ที่สามารถช่วยให้งานตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพ profile ของหน้างานได้อย่างง่ายดาย นอกจากนั้นยังสามารถสร้าง profile section ในแต่ละช่วงของพื้นที่ตามความต้องการของเราได้

 • ดูวีดีโอ
 • โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์จะมีทั้งในรูปแบบ 3 มิติ (สามารถใช้ได้กับงานประเภท tunnels, pipes, shafts และstacks) และการวิเคราะห์ในรูปแบบ 2มิติ (สามารถใช้ได้กับงานประเภท road, surfaces, walls) ซึ่งฟังก์ชั่น New Profile Extraction & Analysis Experience เป็นฟังก์ชันที่มีอยู่แล้ว แต่มีการพัฒนาใหม่ ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น


  3D Interface | Support of mobile scanner trajectories

  Trajectory line ฟังก์ชันใหม่ใน Cyclone 3DR ปี 2024 ซึ่งสามารถรองรับข้อมูล 3 มิติที่มาจากระบบ RTK หรือข้อมูลจาก mobile scanner ไม่ว่าจะเป็น BLK2GO หรือ BLK2FLY ก็สามารถนำเข้าในโปรแกรม Cyclone 3DR เวอร์ชั่น 2024 ได้เลย

 • ดูวีดีโอ
 • ซึ่งข้อเด่นของเวอร์ชั่นนี้คือ เมื่อนำข้อมูล Point Cloud ที่ได้จากระบบระบบ RTK หรือ mobile scanner โปรแกรมสามารถสร้างและบันทึก trajectories path ของการเคลื่อนที่ของแต่ละเทคโนโลยีได้ สำหรับการรใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นเพิเศษที่เพิ่มเข้ามาได้แก่

  • Clean: distance, cut
  • Surface Modeling: extrude profile
  • Analysis: compare section vs section
  • Analysis: profile extraction and inspection
  • Analysis: unroll
  • View: quick slice, camera path
  • Script: new STrajectory class
  • Extract: polyline
  • Export: LGSx files

  3D Interface | New image experience

  New image experience เป็นฟังก์ชั่นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลในมุมมองที่หลากหลาย โดยสามารถรองรับข้อมูลจากระบบ TLS และระบบ mobile sensors ได้ ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและแสดงมุมมองภาพรวมของแต่ละเทคโนโลยีไปพร้อมๆกัน โดยสามารถดูข้อมูลได้ทั้งรูปแบบ Pano Image, ข้อมูล Point Cloud, ข้อมูล 3D Model และข้อมูล intensity เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและมองเห็นสภาพพื้นที่หน้างานได้จากหลายเทคโนโลยี ที่ต่างกันออกไป

 • ดูวีดีโอ

 • 3D Interface | Multiple enhancements

  มีการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้การใช้งานของโปรแกรม Cyclone 3DR เวอร์ชั่น 2024.0 มีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ มุมมองของข้อมูล

  • - การ synchronized ข้อมูลเข้าด้วยกัน ได้จากหลายเทคโนโลยี
  • - ปรับมุมมองในรูปแบบ Stereo-rendering
  • - การแสดงผลข้อมูลที่มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น
  • - การเพิ่มพื้นหลังเป็นวิวท้องฟ้า

  Continuous improvement of AI point cloud classification

  เพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับการจัดการลบข้อมูลที่ติดคนออกโดยเฉพาะ ซึ่งฟังก์ชั่นเหล่านี้จะใช้ AI เข้าช่วยบริหารจัดการข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่

  • INDOOR Construction Site V2 ใช้สำหรับลบคนออกจากข้อมูล สำหรับพื้นที่ภายในอาคารหรือสถานที่ของงานก่อสร้าง
  • ROAD ใช้สำหรับลบคนออกจากข้อมูลบนท้องถนน
  • BLK Mobile People Filter ใช้สำหรับลบคนออกจากข้อมูลที่ได้จากเครื่องสแกนเนอร์ BLK Mobile ได้แก่ BLK2Go และ BLK2FLY

  โดยฟังก์ชั่น Continuous improvement of AI point cloud classification เข้ามาช่วยจัดการลบข้อมูล ที่ติดบุคคน ออกจากข้อมูลหลัก เนื่องจากสภาพการทำงานในบางสถานที่ ไม่สามารถควบคุมและห้ามไม่ให้คนเดินผ่านได้ ในคณะทำการเก็บข้อมูล ดังนั้นฟังก์ชั้นนี้จึงเข้ามาช่วยลบข้อมูลที่ติดคนออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ



  Cyclone 3DR : Introducing Plant Edition

  Cyclone 3DR Plant Edition ถูกพัฒนาและอัพเกรดมาจาก Cyclone 3DR Tank Edition โดยเป็นโซลูชันหรือโมดูลย่อยของโปรแกรม Cyclone 3DR ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่อุตสาหกรรมพลังงาน กลุ่มปิโตเคมี รวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

  ซอพแวร์ Cyclone 3DR ยังมีโซลูชันอื่นๆที่น่าสนใจ ได้แก่ Surveying Edition, AEC Edition และ Pro Edition โดย Plant Edition จะมีฟังก์ชั้นที่รวบรวมความสามารถของโมดูล Tank Inspection มารวมเข้าด้วยกัน และยังมีฟังก์ชันใหม่ๆที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมา ได้แก่ AI Point Cloud Classification, API 653 Tank Inspection (Roundness, Settlements, etc.), Scan to Pipe, CAD/BIM Alignment, CAD/BIM Model Inspection, Visual Inspection



  Cyclone 3DR Plant Edition เป็นโมดูลใหม่ที่รวมฟังก์ชันของ Cyclone 3DR Standard Edition เข้ามาด้วย เช่น Cleaning, Meshing, Analysis, Visualization, Scripting นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอื่นๆ ดังนี้

  - Model Inspection : ฟังก์ชั่นการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลโมเดล 3มิติ
  - Tank Inspection : ฟังก์ชั่นการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของงานด้าน Tank
  - Scan to pipe : ฟังก์ชั่นการเขียนแบบ 3มิติ แบบกึ่งอัตโนมัติ ของงานด้านท่อ ข้อต่อต่างๆ เป็นต้น
  - Point Cloud Classification : ฟังก์ชั่นที่จะช่วยแยกข้อมูลพอยต์คลาวด์ ตามประเภทของวัตถุต่างๆได้
  - Import IFC & RVT : รองรับการนำเข้าของนามสกุลไฟล์ IFC และไฟล์จากโปรแกรม Revit
  - Visual Notes : ฟังก์ชั่นที่ช่วยในการสร้าง Visual Report ได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้เข้าใจและใช้งานง่าย อาทิเช่น การจำแนกชนิดประภทของข้อมูลได้ เป็นต้น
  - Clash Analysis : ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ การชนปะทะของข้อมูล ระหว่าง แบบ 3 มิติ กับ ข้อมูล Point Cloud


  • Phone Number
   084-682-1041
  • Email Address
   info@jitjai.co.th
  • Address
   69/415 Moo.12 Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170 THAILAND